Mẫu lời chứng thực chữ ký theo thông tư 01

Chưa có phản hồi

Chứng thực chữ ký là thủ tục pháp lý cần thiết để xác nhận chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. Vậy mẫu lời chứng thực chữ ký bao gồm những nội dung gì? Hãy cùng Á Châu đi tìm hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu chứng thực chữ ký theo thông tư 01

Thông tư 01/2020/TT-BTP

Thông tư 01/2020/TT-BTP được ban hành có nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ theo quy định tại các huyện đảo.

Thủ tục chứng thực chữ ký

Thủ tục chứng thực chữ ký được thực hiện theo quy trình sau:

  • Người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính hoặc bản sao công chứng giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng.
  • Nộp giấy tờ, văn bản mà bản thân sẽ ký
  • Sau đó, người thực hiện chứng thực tiến hành kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực. Nếu giấy tờ đầy đủ theo quy định, người yêu cầu chứng thực sẽ ký tên trước mặt. Sau đó bản sao sẽ được đóng dấu của các cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Lưu ý:

Đối với tài liệu từ 02 trang, ghi lời chứng vào cuối trang, nếu tài liệu có 2 tờ thì cần phải đóng dấu giáp lai.

Thủ tục chứng thực chữ ký

Mẫu lời chứng thực chữ ký chứng ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTP

Theo Thông tư 01/2020/TT-BTP, mẫu lời chứng chứng thực chữ ký gồm có 02 loại:

Lời chứng chứng thực chữ ký của một người trong 1 giấy tờ, văn bản

Ngày …tháng … năm … (Bằng chữ ………………………………….…)(1)

Tại ……………………………………………………………………………(2).

Tôi (3) ………………….. , là (4) …………………………………………….

Chứng thực

Ông/bà … Giấy… tờ tùy thân (6) số … cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông/bà…………………. là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực … quyển số … (8) – SCT/CK, ĐC

Người tiếp nhận hồ sơ                                Người thực hiện chứng thực

(ký, ghi rõ họ, tên (9))                                  (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)(10)

Lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trong 1 giấy tờ văn bản

Ngày …tháng … năm … (Bằng chữ ………………………………….…)(1)

Tại ……………………………………………………………………………(2).

Tôi (3) ………………….. , là (4) …………………………………………….

Chứng thực

Các ông/bà có tên sau đây:

  1. Ông/bà ………………….giấy tờ tùy thân (6) số………….
  2. Ông/bà ………………….giấy tờ tùy thân (6) số………….

…………….

Các ông/bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông/bà…………………. là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực … quyển số … (8) – SCT/CK, ĐC

Người tiếp nhận hồ sơ                                Người thực hiện chứng thực

(ký, ghi rõ họ, tên (9))                                  (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)(10)

Tổng kết

Trên đây, Á Châu đã cung cấp cho bạn những thông tin về mẫu chứng thực chữ ký theo thông tư 01 đang được hiện hành. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều cho bạn về các vấn đề liên quan.

Hãy liên hệ ngay với Á Châu để được tư vấn và báo giá miễn phí

Hãy liên hệ ngay với Á Châu để được tư vấn và báo giá miễn phí

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả
Chưa có phản hồi

Bình luận